میزگردی پیرامون زندگی ستایش انگیز و مرگ اسرارآمیز آیت الله حاج سید مصطفی خمینی
44 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : یاد ) مهر 1376 - ویژه نامه )(44 صفحه - از 285 تا 328)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی