ادای حق صحبت / یادی از مرد نوآور: همایون صنعتی زاده کرمانی
35 بازدید
محل نشر: بخارا » مهر - دی 1388 - شماره 72 و 73 »(3 صفحه - از 614 تا 616)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی